Oferta

Pośrednictwo ubezpieczeniowe

Nasza firma zajmuje się sprzedażą polis od najlepszych ubezpieczalni na rynku. Gwarantuje Klientom indywidualne podejście do każdego zlecenia oraz dopasowanie ubezpieczenia do Państwa oczekiwań.

Skorzystanie z pomocy agentów ubezpieczeniowych naszego biura to pewność zawarcia najkorzystniejszej umowy i wypłaty odszkodowania w przypadku zaistnienia zawartych w polisie okoliczności.

Pośrednictwo ubezpieczeniowe

Ubezpieczenia – szeroki wybór

Oferujemy następujące ubezpieczenia:

 • komunikacyjne
 • OC
 • AC
 • NNW
 • ASS
 • Ochrony Prawnej Pojazdów i Umów

Nasza oferta jest bardzo szeroka dzięki współpracy z wieloma firmami ubezpieczeniowymi . Zapewniamy Państwu wiele wariantów ubezpieczeń, a także szereg zniżek.

Oferta zniżka za zniżkę

 Za wypracowaną zniżkę w OC możemy zaproponować zniżki w AC. Gwarantujemy także zniżki dla osób posiadających dzieci i dla rolników

Przygotowaliśmy korzystną ofertę dla osób z bezszkodowym przebiegiem ubezpieczenia oraz wzajemne zniżki za inne ubezpieczenia, np. ubezpieczenia majątkowe, OC rolników i inne.

 

Ubezpieczenia komunikacyjne

 • dobra oferta na samochody luksusowe
 • atrakcyjny pakiet OC, AC, NNW, Assistance oraz Ochrona Prawna
 • ubezpieczenie szyb, opon i bagażu
 • BLS
 • AC MINI
 • GAP

Ubezpieczenia zdrowotne

 • zasiłek szpitalny
 • świadczenie operacyjne

Ubezpieczenia rolne

 • OC rolnika
 • ubezpieczenie budynków rolniczych
 • NNW (ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków skutkujących trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią ubezpieczonego)
 • inne

Ubezpieczenia majątkowe

 • ubezpieczenie domów i mieszkań od ognia i zdarzeń , takich jak np. pożar, uderzenie pioruna, zalanie, huragan, powódź, grad, wybuch, osuwanie ziemi itp.
 • ubezpieczenie domków rekreacyjno-letniskowych
 • ubezpieczenie elementów stałych od ognia i innych zdarzeń losowych (np . podłogi, drzwi, glazury, elementów białego montażu)
 • ubezpieczenie mienia ruchomego od ognia i innych zdarzeń losowych (np. mebli, sprzętu RTV/AGD, wyposażenia)
 • ubezpieczenie mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym – wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim (np. zalanie mieszkania sąsiada)
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków – szkody powstałe w skutek nieszczęśliwego wypadku, ochrona 24 h na dobę
 • ubezpieczenie assistance w domu – pomoc informacyjna, oraz fachowa zgodnie z zakresem ubezpieczenia

 

Klikając w poniższy banner możesz sam skalkulować składkę i wystawić polisę:
KUP POLISĘ ONLINE

Ubezpieczenia turystyczne

 • ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance w kraju oraz za granicą – pokrycie kosztów leczenia oraz wszelka pomoc informacyjna podczas podróży
 • ubezpieczenie bagażu podróżnego – zabezpieczenie w razie utraty bagażu
 • Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków – ubezpieczenie wszelkich zdarzeń będących następstwem nieszczęśliwego wypadku
 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – zadośćuczynienie wszelkich szkód wyrządzonych osobie trzeciej

 

Klikając w poniższy banner możesz sam skalkulować składkę i wystawić polisę:
KUP POLISĘ ONLINE